07-11-2015: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή – αναβάθμιση δημοτικού ακινήτου που στεγάζεται το Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, στο Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις