10-10-2015: Περίληψη διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς και Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας”

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις