10-10-2015: Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανημάτων ενσωμάτωσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.


Δείτε εδώ την αίτηση για παροχή διευκρινήσεων.

Δείτε εδώ τη διευκρίνηση.

Τελευταιές Αναρτήσεις