01-10-2015: Περίληψη 2ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ το κτιριολογικό πρόγραμμα του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου.

Τελευταιές Αναρτήσεις