01-12-2012:Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής & διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων & επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών καθώς και ραντάρ καταγραφής παραβάσεων

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Αξία

Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης

Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης

Κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών

e-mail αποστολής παρατηρήσεων

1

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών καθώς και ραντάρ καταγραφής παραβάσεων

9.601.995,00 €

01- 12 -2012

11-12-2012

Αρχείο σε μορφή pdf

trafficpolice.div@hellenicpolice.gr

Τελευταιές Αναρτήσεις