23-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δικαιολογητικών και διαβατηρίων από και προς τις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των διαβατηρίων

Δείτε εδώ το α’ μέρος.

Δείτε εδώ το β’ μέρος.

————————————————————————————————-

                        Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Τελευταιές Αναρτήσεις