27-10-2010: Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας για το Πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης αστυνομικού προσωπικού και συνοριακών φυλάκων, του Οργανισμού FRONTEX της Ε.Ε.

Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας για το πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης αστυνομικού προσωπικού και συνοριακών φυλάκων, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων έτους 2009 του Οργανισμού FRONTEX της Ε.Ε.

Κατεβάστε εδώ τη σχετική προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις