Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων

* Η προκήρυξη αφορά αστυνομικό προσωπικό

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη

Τελευταιές Αναρτήσεις