11-12-2009:Ανακοίνωση Πρόσληψης 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για τις ανάγκες των Ε.Χ.Π.Α (Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών), της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής

Τελευταιές Αναρτήσεις