28-09-2009:Πλήρωση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και οκτώ (8) μηνών για τις ανάγκες της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Τελευταιές Αναρτήσεις