18-05-2009: Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό ισάριθμου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010

Τελευταιές Αναρτήσεις