Αστυνομικός Διευθυντής Μαρκάκης Νικόλαος

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Νικόλαος Μαρκάκης γεννήθηκε το 1964 στη Δωδώνη Ιωαννίνων και το 1997 υπηρετούσε ως Υπαστυνόμος Α’ ως επικεφαλής της φρουράς στο προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας.

Στις 20 Μαΐου 1997 τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας ως επικεφαλής φρουράς στο Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο-Αλβανίας.

Στον Υπαστυνόμο Α’ Νικόλαο Μαρκάκη απονεμήθηκε επ’ ανδραγαθία ο βαθμός του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.