Στατιστικά στοιχεία Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2010

Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας (Α’  εξάμηνο 2010)