Ποιά Υπηρεσία είναι αρμόδια για την ανανέωση Ειδικού Δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, μέχρι την περαίωση εξέτασης του αιτήματος ασύλου (για αιτήσεις διεθνούς προστασίας έως την 06-06-2013) και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τμήματα Ασφάλειας και τα Αστυνομικά Τμήματα, που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση και

β) Mία (1) πρόσφατη φωτογραφία.