ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Αριστοτέλους 18, 546 23, Θεσσαλονίκη)

Διοικητής 2310 554.874
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 554.871