ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Κατσιμίδου 8, 546 39)

Τηλεφωνικό Κέντρο 2310 886.800
Διευθυντής 2310 886.801
Υπασπιστής 2310 886.804
Αξιωματικός υπηρεσίας 2310 886.835
-Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών 2310 886.808
-Τμήμα Διαχ. Χρημ. Υλικού 2310 886.811
-Τμήμα Τεχν. Μέσων 2310 886.825
Υποδ/νση Μέτρων Τάξης (Υ.Μ.Ε.Τ) 2310 886.821
Υποδ/νση Αποκ. Τάξης (Υ.Α.Τ) 2310 886.828