ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Μοναστηρίου 326, 541 21)
e-mail: dathe@astynomia.gr

Διευθυντής 2310 753.206
Υπασπιστής 2310 388.424-5
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 559.926

 

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος 2310 388.455
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2310 388.466
Τμήμα Επιχ. Σχεδιασμού 2310 388.430
Τμήμα Συλλογ. & Διαχ. Πληροφ 2310 388.310
Τμήμα Οικονομ. Υποστ 2310 388.285

 

Υποδ/νση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων

Προϊστάμενος 2310 388.455
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής 2310 388.365
Τμήμα Δίωξης Εγκλημ. Οργανώσεων και Διεθν. Υποθ 2310 388.365
Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων 2310 388.365
Τμήμα Επιχειρησιακής Τακτικής & Δράσης 2310 388.365

 

Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας

Προϊστάμενος 2310 388.465
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας 2310 388.340
Τμήμα Εγκλημ. Κατά της Ιδιοκτησίας 2310 388.327
Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών 2310 388.440

 

Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος 2310 388.378
2310 559.950
Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων 2310 388.349
2310 559.955
Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων 2310 388.379
Τμήμα Περιβαλλοντικής προστασίας 2310 388.361

 

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών

Προϊστάμενος 2310 388.453
Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 2310 388.316
Τμήμα Άμεσης Επέμβασης 2310 388.298
Τ.Δ.Ν. Ανατ. Θεσ/κης (Λυκαόνος 13, 54 351) 2310 948.190
Τ.Δ.Ν. Δυτ. Θεσ/κης (Δωδεκανήσου 4, 54 626) 2310 948.190
Τ.Δ.Ν. Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 2310 388.747

 

Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

Προϊστάμενος 2310 388.432
Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων 2310 388.456
Τμήμα Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων 2310 388.456

 

Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας

Προϊστάμενος 2310 388.423
Γραμματεία 2310 388.437
Τμήμα Κοινωνικών & Πολιτιστ. Ζητημάτων 2310 388.422
Τμήμα Προστ. Κράτους & Δημ. Πολιτεύματος 2310 388.412
Τμήμα Όπλων & Εκρηκτικών 2310 388.442
Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 2310 388.436

 

Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους

Τμήμα Προστασίας Αθλητισμού 2310 388.321
Τμήμα Προστασίας Αθλητισμού 2310 770.022
Τμήμα Προστασίας Αθλητικών Αποστολών 2310 770.022

 

Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων

Ταχυδρομική Διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 2 – 54628 Μενεμένη
Προϊστάμενος 2310387790
Γραφείο Γραμματείας 2310387793
Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων 2310387792
Τμήμα Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων 2310387791
ΦΑΞ 2310707102
E-Mail yepm.dathess@astynomia.gr

 

Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων

Προϊστάμενος 2310 388.389
Γραφείο Εξακρίβωσης Αποφάσεων 2310 388.390
Γραμματεία 2310 388.383
Γραφείο Ταυτοτήτων 2310 388.467
Fax 2310 559.988
Γραμματεία 2310 388.389