ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Μοναστηρίου 326, 541 21)
e-mail: dallod.the@hellenicpolice.gr

Διευθυντής 2310 388.148
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 388.145
Τμήμα Αλλοδαπών 2310 388.197
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης 2310 388.152
Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης 2310 388.152
Τμήμα Επιστροφών 2310 388.154
Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών 2310 388.166
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 2310 388.163
Γραφείο Διαχείρισης Χρημ.-Υλικού 2310 388.161
Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων 2310 789.252

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(Δωδεκανήσου 4, 546 26, Θεσσαλονίκη)

Διοικητής 2310 500.982
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 500.986

Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων- Συναλλάγματος Λιμένος Θεσσαλονίκης
(Εγκαταστάσεις Λιμένος Θεσσαλονίκης)

Διοικητής 2310 530.404
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 530.404

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(Δωδεκανήσου 4, 546 26, Θεσσαλονίκη)

Διοικητής 2310 558.021
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2310 558.010