Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22
e-mail: gada@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο 210 6476000
210 9541000
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής
Υπασπιστήριο 210 6433230
Γραφείο Αξιωματικών 210 6476046
Fax: 210 6476780
Γραφείο Κατωτέρων 210 6476048
Fax: 210 6476782
210 6476054
Τμήμα Εκπαίδευσης 210 6476553
210 6441333
Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού 210 6476039
Fax: 210 6476783
210 6476041
Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης 210 6476256
Fax: 210 6476791
210 6476282
Τμήμα Επιχειρήσεων 210 6476021
Fax: 210 6476042
210 6476112
Τμήμα Ασφαλείας και Αλλοδαπών 210 6476114
Fax: 213 1527737
210 6476025
210 6476113
Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. 210 6476625
Fax: 210 6476033
210 6447355
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 210 6476035
Fax: 210 6476477
210 6476029
210 6476030
Γραφείο Τύπου 210 6476681
210 6476682
Ιατρείο 210 6428170

 

Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων (Βεΐκου 43-45, Τ.Κ. 117 42 Κουκάκι)

Διευθυντής 210 9200739
Fax: 210 9246800
Αναπλ. Διευθυντής 210 9200752
Γραφεία Ανακρίσεων 210 9200751
210 9200752
210 9200754
210 9200741
210 9200757
Γραμματεία 210 9200767