12-09-2023: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 Α΄ έτους σπουδών (Α΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, Β΄έτους σπουδών (Γ΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025 & Γ΄ έτους σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ 

Δείτε την αίτηση ενδιαφερομένου εδώ 

Δείτε την υπεύθυνη δήλωση για αστυνομικούς εδώ 

Δείτε την υπεύθυνη δήλωση για ιδιώτες εδώ 

Δείτε την υπεύθυνη δήλωση για συνταξιούχους εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις