Συγκεντρωτικά στοιχεία ναρκωτικών για τα έτη 2005-2018

Σύνολο υποθέσεων και κατηγορηθέντων ατόμων

 

Κατασχέσεις

Ηρωίνη

Κοκκαΐνη

Αναλυτική κατάσταση με κατασχεθέντα ναρκωτικά για τα έτη 2005-2018 (excel)