Γ.Α.Δ. Αττικής

Λ. Αλεξάνδρας 173, TK 115 22, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6476000, 210-9541000
E-mail: gada@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
Γ.Α.Δ. Αττικής

Τηλέφωνο: 210-6476681, 210-6476682
Email: pressoffice-gada@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube: http://www.youtube.com/ellinikiastynomia

Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής