Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 321/94 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1996. Εδρεύει στη Ξάνθη, στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 500 άτομα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση: 2ο χιλ. Επ.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, 67100 – Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25410-84714
Φαξ: 25410-62806