Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 164/92 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάιο 1993. Εδρεύει στη Καρδίτσα στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 28 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 200 άτομα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: 3ο χιλ. Επ.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων, 43100 – Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 24410 – 71121-3
Φαξ: 24410 – 41185