18-09-2023: Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων ΤΔΑ Ρεθύμνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τους σχετικούς πίνακες προσληφθέντων εδώ

Δείτε τους σχετικούς πίνακες κατάταξης εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις