16-09-2023: Διακήρυξη για τη προμήθεια πετρελαίου προς κάλυψη αναγκών θέρμανσης των Υπηρεσιών της Δ.Α. Χαλκιδικής

Δείτε την διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις