15-09-2023: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις