15-09-2023: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης ανω των ορίων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων Αστυνομικών Υπηρεσιών δικαιοδοσίας Δ.Α. ΑΧΑΪΑΣ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις