14-09-2023: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ/Α.Ε.Α. και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου 18 στη Νέα Φιλαδέλφεια, για το έτος 2024

Δείτε εδώ την πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Τελευταιές Αναρτήσεις