12-09-2023: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Χαλκιδικής

Δείτε την διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις