12-09-2023: Διακήρυξη ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για τα έτη 2024-2025

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις