06-09-2023: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου για τη στέγαση του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκη-δόνας Θεσσαλονίκης».

Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις