04-09-2023: Πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων

Τελευταιές Αναρτήσεις