02-09-2023: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις