26-06-2023:Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών / Α.Ε.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις