26-05-2023: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς κάλυψη αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας για το οικονομικό έτος 2024

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις