26-05-2023: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, προς κάλυψη αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, για το οικονομικό έτος 2024

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις