24-05-2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις