20-05-2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις