19-05-2023: Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις