19-05-2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στολών Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025»

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις