19-05-2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις