16-05-2023: Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις