12-05-2023: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

Δείτε τη διακήρυξη εδώ. 

Τελευταιές Αναρτήσεις