10-05-2023: Διακήρυξη για Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις