10-05-2023: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων απεικόνισης (πολυμηχανημάτων) για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής και των υφιστάμενων υπηρεσιών της, για τα έτη 2023 έως και 2028

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις