05-05-2023: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας έτους 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2025

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις