02-05-2023: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς καθώς και των υφιστάμενων Αστυνομικών Τμημάτων και συστεγαζόμενων Τμημάτων Ασφαλείας και λοιπών Υπηρεσιών,

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις