02-05-2023: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ετών 2024-2025 κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Α. Αχαϊας

Δείτε την διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις