16-03-2023: Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύμβαση καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας για το οικονομικό έτος 2024

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις